Pamainos 2019

Vienos pamainos trukmė - 5 darbo dienos. Švenčių dienomis stovykla veiklos nevykdo, todėl dvi stovyklos pamainos (1 ir 8) yra trumpesnės ir bus organizuojamos 4 darbo dienas.