Apie pamokas

Į plaukimo pamokas kviečiame visus: PRADEDANČIUOSIUS IR PAŽENGUSIUS! Registruojantis jums nereikia nurodyti vaiko plaukimo gebėjimų -  pirmosios treniruotės metu, jie bus suskirstyti pagal plaukimo lygį į dvi grupes po 14 vaikų: pradedantieji - nemokantys plaukti bei savarankiškai plaukiantys tik trumpą atstumą; pažengusieji - gebantys savarankiškai, be papildomų priemonių nuplaukti ~25 metrų atstumą. Taip pat, bus galima pasikonsultuoti su treneriu po pirmosios plaukimo pamokos ir pasikoreguoti grupę, kad vaiko tobulėjimui būtų suteiktos geriausios sąlygos. 

Plaukimo pamokose pradedantieji bus mokomi:

1. PIRMAS ETAPAS:

Vyresni, ir jau pažengę plaukikai, tobulins savo turimus įgūdžius ir gerins rezultatus:

1. PIRMAS ETAPAS:

3. TREČIAS ETAPAS:

4. PLAUKIMO ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS:

Tobulėjimas neturi ribų ir pradėti niekada nevėlu!