Apie pamokas

Į plaukimo pamokas kviečiame visus: PRADEDANČIUOSIUS IR PAŽENGUSIUS! Registruojantis jums nereikia nurodyti vaiko plaukimo gebėjimų -  pirmosios treniruotės metu, jie bus suskirstyti pagal plaukimo lygį į dvi grupes po 14 vaikų: pradedantieji - nemokantys plaukti bei savarankiškai plaukiantys tik trumpą atstumą; pažengusieji - gebantys savarankiškai, be papildomų priemonių nuplaukti ~25 metrų atstumą. Taip pat, bus galima pasikonsultuoti su treneriu po pirmosios plaukimo pamokos ir pasikoreguoti grupę, kad vaiko tobulėjimui būtų suteiktos geriausios sąlygos. 

Planuojamas plaukimo įgūdžių progresas per tris mėnesius (12 sav. ): 

Plaukimo pamokose pradedantieji bus mokomi:

Vyresni, ir jau pažengę plaukikai, tobulins savo turimus įgūdžius ir gerins rezultatus, mokantis: