Taisyklės

Registruodami savo vaikus į intensyvius plaukimo užsiėmimus tėvai privalo susipažinti su užsiėmimų taisyklėmis.

1. Dalyvis ir/ar jo atstovas, užsiregistravęs į „Moku plaukti“ plaukimo užsiėmimus (toliau – Užsiėmimai) patvirtina, kad perskaitė šias nuostatas, supranta jas, besąlygiškai pritaria jų turiniui ir pasižada jas vykdyti.

2. Registruodamasis dalyvis ir/ar jo atstovas patvirtina, kad žino, jog dalyvauja sporto ir aktyvaus laisvalaikio užsiėmimuose, kuriuose galimi patirti sužalojimai, bei supranta dalyvavimo galimų pasekmių rizikos laipsnį sau ir savo privačiai nuosavybei.

3. Plaukimo užsiėmimų organizatorius yra atsakingas už Užsiėmimų dalyvio saugumą nuo jo perdavimo treneriui iki grąžinimo tėvams (t.y. tik Užsiėmimų laiku, kol Užsiėmimų dalyvis yra Užsiėmimų organizatoriaus žinioje). Užsiėmimų dalyvio saugų atvykimą į Užsiėmimus ir išvykimą iš jų yra atsakingi tėvai ar Užsiėmimų dalyvį lydintys asmenys. Vaiką lydėti privalo suaugęs (pilnametis) asmuo.

4. Dalyvis ir/ar jo atstovas patvirtina, kad Užsiėmimų dalyvis yra sveikas, ir nėra argumentuotų kvalifikuotų medicinos specialistų draudimų draudžiančių jiems dalyvauti vyksiančiuose užsiėmimuose. Kitu atveju, privaloma informuoti trenerį apie vaiko sveikatos būklę (apie lėtines ir ūminės ligas, alergijas ir t. t.) arba elgesio ir bendravimo ypatumus (padidintą jautrumą, hiperaktyvumą ir t. t.) ar pristatyti gydytojo pažymą, nurodant kokios išskirtines priežiūros sąlygos ar fizinis krūvis rekomenduotinas.

5. Užsiėmimų organizatorius neatsako už vaikų (Užsiėmimų dalyvių) paliktus ar/ ir pamestus Užsiėmimų metu daiktus (jų neparveža iš Užsiėmimų) ir neatlygina dėl to patirtų nuostolių. Užsiėmimų organizatorius rekomenduoja Užsiėmimų dalyviui neturėti su savimi brangių daiktų, mobiliųjų telefonų, kompiuterių ir kitos technikos.

6. Užsiėmimų organizatorius nėra atsakingas už vaikų sveikatos sutrikimus, nelaimingus atsitikimų metu kilusią bet kokią žalą, išskyrus, jeigu tokia žala kilo dėl Užsiėmimų organizatoriaus kaltės. Kitu atveju, dalyvis ir/ar jų atstovas prisiima pilną atsakomybę dėl galimų incidentų (įskaitant, bet neapsiribojant: griūvimai, traumas, susidūrimus su kitais dalyviais) bei galimų sveikatos sutrikimų tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su dalyvavimu Užsiėmimose.

7. Sutikdamas su šiomis taisyklėmis, dalyvis ir/ar jo atstovas, sutinka leisti budinčiam medikui teikti Užsiėmimų dalyviui būtinąją medicininę priežiūrą ir pagalbą.

8. Dalyvis ir/ar jo atstovas, sutikdamas su šiomis taisyklėmis, prisiima atsakomybę atlyginti nuostolius Užsiėmimų organizatoriui, jei jų vaikas Užsiėmimų metu savo kaltais veiksmais padarytų žalos Užsiėmimų organizatoriui, kitiems Užsiėmimų dalyviams ar Užsiėmimų metu naudojamam turtui.

PLAUKIKO RINKINYS, KURĮ VAIKAI  PRIVALO TURĖTI UŽSIĖMIMŲ METU:

UŽSIĖMIMAMS BASEINE:
- glaudės ar maudymosi kostiumėlis;
- rankšluostis;
- muilas, kempinė;
- maudymosi kepuraitė;
- šlepetės baseinui;
- plaukimo akiniai