Registracija į intensyvius plaukimo kursus (vasara)

PASTABA: registracija į intensyvių plaukimo pamokų pamainos laisvas vietas laikoma patvirtinta TIK po žemiau esančios FORMOS UŽPILDYMO ir APMOKĖJIMO iškart pagal pasirinktą el. mokėjimo variantą bei Jums GAVUS PATVIRTINIMĄ SU SUTARTIMI iš mūsų į Jūsų nurodytą el. paštą.
*Jeigu dėl COVID-19 pandemijos nebus leista organizuoti plaukimo pamokų, pinigus grąžinsime.  

* - privaloma informacija

Suma apmokėjimui registruojantis:

REGISTRUOTI ir APMOKĖTI

Administracija, užtikrina, jog įgyvendina baseino lankytojų duomenų apsaugą, kaip tai apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatose. Lankytojų pateikti asmens duomenys yra tvarkomi treniruočių / programų organizavimo, vykdymo ir apskaitos tikslais ir lankytojų informavimo tikslais, jei treniruotėje nesusirinktų pakankamas lankytojų skaičius. Duomenys nebus perduoti jokiems tretiesiems asmenims. Tinkamam duomenų apsaugos užtikrinimui įstaiga, patvirtinusi organizatorių bendrąsias asmens duomenų apsaugos taisykles.