Registracija į vaikų plaukimo stovyklą

Standartinė kaina 1 asmeniui: 149 Eur 
Speciali* kaina 1 asmeniui: 139 Eur 

  • stovyklaujantiems kartu su broliais/sesėmis;
  • užsiregistravus kartu su draugu;
  • dalyvaujant keliose pamainose (registracija į dvi ar daugiau pamainų turi būti atliktos tuo pačiu metu; po kurio laiko atliktai pakartotinai registracijai į tų pačių metų stovyklą papildomos nuolaidos nėra taikomos).

PASTABA: registracija į plaukimo pamainos laisvas vietas laikoma patvirtinta TIK po žemiau esančios FORMOS UŽPILDYMO ir APMOKĖJIMO iškart pagal pasirinktą el. mokėjimo variantą bei Jums GAVUS PATVIRTINIMĄ SU SUTARTIMI iš mūsų į Jūsų nurodytą el. paštą.

Nuolaida už antrąją pamainą bus pritaikyta skaičiuojant bendrą sumą (psl. apačioje).

m.   mėn.   d.

Nuolaida už antrąjį asm. bus pritaikyta skaičiuojant bendrą sumą (psl. apačioje).
m.   mėn.   d.


Nuolaida už papildomą asm. bus pritaikyta skaičiuojant bendrą sumą (psl. apačioje).
m.   mėn.   d.IŠ VISO, SUMA: 0.00 €
* - privaloma informacija ** - jei pasirinkote registruotis į rezervinį sąrašą, tai atsiradus laisvai vietai pageidaujamoje grupėje, susisieksime su Jumis
REGISTRUOTI ir APMOKĖTI

Administracija, užtikrina, jog įgyvendina baseino lankytojų duomenų apsaugą, kaip tai apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatose. Lankytojų pateikti asmens duomenys yra tvarkomi treniruočių / programų organizavimo, vykdymo ir apskaitos tikslais ir lankytojų informavimo tikslais, jei treniruotėje nesusirinktų pakankamas lankytojų skaičius. Duomenys nebus perduoti jokiems tretiesiems asmenims. Tinkamam duomenų apsaugos užtikrinimui įstaiga, patvirtinusi organizatorių bendrąsias asmens duomenų apsaugos taisykles.