EU projektas

 

Projekto „MB „Moku plaukti“ e. komercijos modelio diegimas“ įgyvendinimas

MB „Moku plaukti“ įgyvendina projektą „MB „Moku plaukti“ e. komercijos modelio diegimas“, kurio metu planuoja įdiegti savitarnos sistemą, kur tėvai galėtų registruoti savo vaikus, matytų bendrą kelių vaikų užsiėmimų bei renginių tvarkaraštį, gautų atgalinį ryšį bei peržiūrėti atsiskaitymų informaciją
Sėkmingai įgyvendinus projektą, bus teikiamos patogesnės ir patrauklesnės paslaugos klientams, bus sumažinta administracinė našta ir klaidų tikimybės, kas leis verslui augti efektyviau ir sparčiau.
Projektas yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė

Projekto pavadinimas – „MB „Moku plaukti“ e. komercijos modelio diegimas“
Projekto vykdytojas – MB „Moku plaukti“

Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 33.750,00 Eur
Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 25.312,50 Eur

Projekto vykdymo pradžia – 2022-03-01
Projekto vykdymo pabaiga – 2023-02-28

 

 

PROJEKTO „ĮGUDO KŪRIMAS“ ĮGYVENDINIMAS

MB „Moku plaukti“ įgyvendina projektą „įGUDO kūrimas“. Projektu planuojamos spręsti problemos – projektas prisidės prie naujo aukštos pridėtinės vertės produkto kūrimo, bus sudaromos sąlygos tyrėjams dalyvauti įmonės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklose, skatinama intelektinė nuosavybė ir ankstyvoji sukurto naujo produkto bandomoji gamyba.

Suplanuoti rezultatai – numatoma sukurti vaikų fizinio aktyvumo ir psichologinės būsenos stebėsenos sistemą įGUDO. Ji veiks sensorių ir mobilios aplikacijos pagrindu ir tėvams teiks susistemintą informaciją apie vaiko būklę.

Projekto pavadinimas – „įGUDO kūrimas“
Projekto vykdytojas – MB „Moku plaukti“

Projekto tikslas – vykdant MTEP veiklas sukurti inovatyvų produktą

Suplanuota projekto veikla – investuoti į naujų aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai

Bendra projekto vertė 318.773 EUR
Iš ES fondų projekto įgyvendinimui skirtas finansavimas 199.990 EUR

Projekto pradžia – 2023 m. spalio mėn.
Projekto pabaiga – 2025 m. balandžio mėn.